Personlig träning

Enskilt och i grupp

PERSONLIG TRÄNING

Personlig träning 55 minuter

1 gång - 900:-/gång

2-10 gånger 830:-/gång

11 ggr och fler 750:-/gång

(gäller även live onlineträning)


Personlig träning 45 minuter

1 gång 750 :-

10 ggr och fler 675:-


Personlig träning 30 minuter

1 gång 495:-

10 ggr och fler 430:-/gång


PT duo 55 minuter

1100:-/gång

PT SMALL GROUP

Small group - på förfrågan

Small group PT passar dig som vill träna i en peppig grupp på max 5 personer utan att göra avkall på den kvaliteten som personlig träning ger.


Det här ingår:

- Filmade övningar.

- Pepp och stöd i en chattgrupp.

- Kostråd


6 veckor

1 gång i veckan 3300:- (550:-/gång)

2 gånger i veckan 5880:- (490:-/gång)


Om du inte kan närvara vid något tillfälle kan du ge bort din plats, vi har dessvärre inte möjlighet att betala tillbaka.

Hur vi arbetar

Vi tror på träning för prestation och resultat utan smärta och med minimal skaderisk. Vårt sätt att arbeta bygger på att successivt hjälpa kroppen att bli motståndskraftig samtidigt som den blir genuint och genomgående stark.

Vi arbetar efter tanken att kroppen är en helhet och därför behöver arbeta som en sådan. Träningen ska vara lekfull oc lustfylld utan att göra avkall på kvaliteten. 


Som hjälp att komma dit så använder vi oss av olika behandlingstekniker och träning i en individanpassad mix för att optimera din träning, prestation och ditt välmående. Det gör också varje träningstillfälle unikt då det är anpassat efter dina specifika behov just där och då. Vi skapar förutsättningar att uppnå minskad smärta, ökad rörlighet, styrka, få bättre kondition och ökad prestation.

Din framgång är vår belöning och när du når dina mål så gläds vi tillsammans precis lika mycket som vi finns där för dig under resans gång.  Vårt samarbete bygger på ömsesidig respekt, därför är tillit och ärlighet ett måste.


Vem det passar för

Oavsett om du är elitidrottare eller motionär, om du vill träna själv, med andra eller online så är du välkommen till oss. Vi har tillsammans bred kompetens och stor erfarenhet vilket gör att vi kan att anpassa efter dig och dina förutsättningar.


Vi står för kunskapen och agerar bollplank - du lägger in ditt engagemang och din träningsvilja.